Privacy statement HaVe Technische trainingen en advies

HaVe Technische trainingen en advies is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement.

Contactgegevens

Hans en Anneke Veldhuizen zijn beide het toeziend oog en aanspreekpunt voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens.

HaVe Technische Trainingen
Oude Hogeweg 16, Doornspijk
info@havetrainingen.nl
06-20473413

Persoonsgegevens die wij verwerken

HaVe Technische trainingen en advies verwerkt persoonsgegevens van cursisten als zij gebruik maken van onze diensten en/of indien zij zelf deze gegevens aan ons verstrekken.

De persoonsgegevens die wij verwerken is de naam, telefoonnummer en emailadres van de cursist/het bedrijf
De verwerking geschiedt voor de volgende doeleinden:

  • Inschrijven voor de training
  • Uitnodigen voor de training
  • Maken van certificaat/getuigschrift

De persoonsgegevens worden slecht verstrekt aan:

  • Degenen die belast zijn met het leidingeven van de cursist
  • Anderen, in de gevallen dat er sprake is van rechtmatige grondslag op basis van de AVG

Op welke basis en grondslag en met welk doel wij persoonsgegevens verwerken.

HaVe Technische trainingen en advies verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen.

  • Uitvoeren van de overeenkomst, zodat wij u kunnen bellen of een e-mail kunnen sturen indien dit nodig is om onze diensten uit te kunnen voeren.
  • Uw toestemming, zoals bij het verzenden van een eventuele nieuwsbrief, PPT van de training of antwoorden op vragen met als doel om deze naar u toe te kunnen sturen.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren.

HaVe Technische trainingen en advies bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld dan wel de wettelijke bewaartermijnen die wij dienen te volgen.

Delen van persoonsgegevens aan derden.

HaVe Technische trainingen en advies verkoopt geen persoonsgegevens van cursisten/klanten aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met de klant/cursist hebben of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hieronder valt tevens het inzagerecht van instanties zoals de Belastingdienst.

Website

Ten aanzien van uw bezoek aan onze website geldt het volgende ten aanzien van persoonsgegevens

  • HaVe Technische trainingen en advies gebruikt thans geen cookies. Zodra hiervan gebruik gemaakt zal gaan worden, zult u daarvan bij uw eerstvolgende bezoek aan de website op de hoogte worden gesteld. Er zal dan ook om uw toestemming worden gevraagd.
  • Bezoekers kunnen zich alsdan afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Betrokkenen(de personen van wie wij persoonsgegevens verwerken) hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebben betrokkenen het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door HaVe Technische trainingen en advies.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

HaVe Technische trainingen en advies neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende (technische) (beveiligings)maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als betrokkenen de indruk hebben dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons. De contactgegevens zijn bovenaan dit privacy statement vermeld.